Jouw account
Facebook
Instagram
Schrijf een review!
Menu
AanbodTarievenLesroosterCoachesInschrijvenContactproefles aanvragen

PRIVACYBELEID

PRIVACY VERKLARING

Waarom?
Er wordt van ons verwacht dat wij alle verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacywetgeving naleven. Daarom vinden wij het belangrijk om jou duidelijk te maken waar wij je persoonsgegevens, die je als je lid wordt of een proefles bij ons afneemt, voor gebruiken en hoe wij daarmee omgaan. Deze afspraken hebben wij vastgelegd in deze Privacy Verklaring.

Waar gebruiken wij de persoonsgegevens voor?
- Het lidmaatschap, die je aanmaakt via de (SportBit Manager)ledenportaal/app;
- De facturatie; het opstellen en versturen;
- Verbeteren van onze dienstverlening;
- Het verstrekken van informatie via bijvoorbeeld een nieuwsbrief;
- Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website of mail;
- Het eventueel verstrekken van informatie met betrekking tot nieuwe producten en diensten;
- Om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die voortkomen uit contracten.

Welke persoonsgegevens slaan wij op en verwerken wij?
- Je voor- en achternaam;
- Je geslacht;
- Je zelf ingestelde profielfoto;
- Je geboortedatum;
- Je e-mailadres;
- Je telefoonnummer;
- Je Adresgegevens;
- Je Bankgegevens;
- Informatie rondom je bezoeken aan onze gym (geboekte lessen of open gym);
- IP-adressen besturingssysteem en type browser en tijdsstempels;

Je account en de app
Om gebruik te kunnen maken van de app, de onlinedienst van SportBit Manager, heb je een lidmaatschap nodig bij Gym Zuyd. Om in te kunnen loggen op de app heb je een account nodig. Om een account aan te maken, vraagt SportBit je om een online registratieformulier in te vullen met aanvullende informatie. Je kiest hiervoor zelf een gebruikersnaam en wachtwoord.

De app van SportBit geeft toegang tot de omgeving van Gym Zuyd, je kunt hier niet alle informatie invoeren en bekijken, maar ook voorkeuren instellen, opgeven en wijzigen voor de dienst. SportBit houdt voor ons bij wat je hebt gedaan en wanneer, zodat er registratie c.q. bewijs is van de wijziging.

Om je te kunnen identificeren, toegang te verschaffen tot de app en alle door jou gewenste diensten, producten en diensten van Gym Zuyd te kunnen aanbieden of uitvoeren, maakt SportBit gebruik van je gebruikersnaam, NAW-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, emailadres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht.

SportBit bewaart deze informatie, ook voor jouw gemak, zodat je het niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Daarnaast gebruiken wij de informatie om je via de app/mail te benaderen als dat nodig is voor het aanbieden of uitvoeren van de door jouw gewenste diensten, producten en andere opties van onze gym. Je kunt via je account alle door jou opgegeven informatie aanpassen wanneer jij dat wilt.

Mogelijke diensten, producten en andere opties

Betaalde producten en diensten
Gym Zuyd heeft een aantal mogelijkheden om diensten, producten en andere opties van de onlinedienst SportBit Manager aan jou als lid aan te bieden. Wij willen graag de belangrijkste privacyaspecten van de meest voorkomende diensten, producten en andere opties uitleggen.

Via SportBit manager kunnen wij allerlei producten aanbieden of verkopen. Je kunt een abonnement afsluiten of uitbreiden, een rittenkaart kopen, jij kunt zelf je workouts loggen en je kunt producten kopen. Voor het plaatsen van een bestelling worden je persoonsgegevens gebruikt om je aanvraag te kunnen afhandelen. Indien het om een bestelling van een product gaat, zullen wij (SportBit Manager) je persoonsgegevens – mits noodzakelijk – doorgeven aan de ingeschakelde bezorgdienst.

Voor de afhandeling van een aankoop of bestelling, de incasso van de lidmaatschapskosten, wordt gebruik gemaakt van betalingsgegevens (van je bank), je NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot zeven jaar nadat je aankoop of bestelling is afgerond. Dit is de wettelijke bewaarplicht.

Gratis diensten
Via SportBit Manager kunnen wij aanvullende diensten aanbieden, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief of een contact- of vragenformulier.

Een abonnement op een nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via de app kun je dit ook doorgeven. Je emailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de verzendlijst voor de nieuwsbrief.

Om te kunnen reageren op een ingevuld contact- of vragenformulier wordt gebruik gemaakt van je emailadres. Dit gaat op basis van jouw toestemming. De informatie op het contact- of vragenformulier wordt bewaard totdat zeker is dat je reactie hebt ontvangen en tot zes maanden daarna. Zo blijft bij vervolgvragen de benodigde informatie beschikbaar. Ook kan deze informatie gebruikt worden om onze klantenservice te verbeteren of voor een FAQ op de website.

Reclame
Wij kunnen je reclame sturen over aanbieden en nieuwe producten of diensten. Dit doen we via email, social media, app of what’s app. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke email bevat een afmeldlink.

Foto’s & Video’s - Beeldmateriaal
In onze gym maken wij regelmatig foto’s en video’s van onder andere onze trainingen en evenementen.
Deze foto’s en video’s worden gebruikt om te plaatsen op onze eigen website en als content voor onze social media. Mocht je op een foto staan en dit niet willen dan zullen wij jouw foto altijd op verzoek z.s.m. verwijderen.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een manier om een websitegebruiker te herkennen aan de hand van een bestandje dat op het gebruikte apparaat geplaatst wordt. Ook zorgt een cookie ervoor dat je ingelogd blijft zolang je de site gebruikt.

Wij, Gym Zuyd en SportBit Manager, gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
- Voor het functioneren van de site,
- Voor het analyseren van het websitegebruik, voorbeeld hoeveel bezoekers er op onze site komen en hoe zij onze site gebruiken;
- Om je te herkennen als je terugkeert naar onze site, zodat we de inhoud van onze site zoveel mogelijk kunnen personaliseren;
- Om bij te houden dat je op onze site bent geweest, welke pagina’s je hebt bezocht en op welke links je hebt geklikt.

Als je het gebruik van cookies op onze of een andere site wilt beperken of deze wilt verwijderen, kun je dit aanpassen in je browserinstellingen. De Help-functie van je browser geeft hierover meer informatie. Je kunt ook meer informatie vinden door op internet te zoeken naar ‘cookies verwijderen’.

SportBit Manager gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de onlinediensten gebruiken. SportBit Manager heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben het Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
SportBit Manager staat in dienst van Gym Zuyd. Alle informatie en persoonsgegevens die jij of Gym Zuyd over jou invoert in het ledenportaal/app staat ter beschikking van Gym Zuyd. Om de ledenportaal/app optimaal aan te kunnen bieden werkt SportBit Manager samen met een aantal partners waarbij het nodig is dat persoonsgegevens van leden worden uitgewisseld. Denk hierbij aan het versturen van email vanuit SportBit Manager. Dit verloopt via de mail provider waarbij er dus emailgegeven moeten worden gedeeld.

Als het voor de goede werking van onze onlinedienst SportBit manager of voor de uitvoering van onze afspraken met jouw box/gym/studio noodzakelijk is om persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan derden, dan doen wij dat alleen aan bedrijven die gesitueerd zijn in de EER landen, of landen die voorkomen op de door de Europese Commissie opgestelde lijst van landen met een passend beschermingsniveau.

Wij verkopen of verhandelen geen persoonsgegevens en verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe. Met het accepteren van deze privacyverklaringstem je ermee in dat wij je persoonsgegevens verstrekken aan partijen die wij gebruiken voor het aan u (uit)leveren van onze producten. Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Ook zullen persoonsgegevens gedeeld worden als geldende privacywetgeving bepaalt dat dat moet. Een voorbeeld hiervan is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte moeten doen bij de politie.

Klik hier voor een overzicht van de partners waarmee wij samenwerken

Beveiliging
Wij treffen vanwege de aard van onze dienstverlening en het vertrouwen dat je in ons moet kunnen stellen, rekening houdend met de stand van de techniek de uitvoeringskosten, passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming Algemene Verordening Gegevensbescherming. SportBit manager zocht ervoor dat jouw gegevens bij hen goed beveiligd zijn. Ze passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Zo maken alle applicaties gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens versleuteld worden verstuurd, waardoor deze niet kunnen worden onderschept.

Je rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, kun je altijd contact met ons opnemen

Je hebt de volgende rechten:
- Je hebt altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Als deze gegevens onjuist mochten zijn kun je ons helpen deze te corrigeren.
- Ook heb je het recht ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen. Verzoeken daartoe worden altijd gehonoreerd, mits voldaan is aan alle contractuele verplichtingen behorend bij een afgesloten lidmaatschap.
- Je hebt recht op uitleg over welke persoonsgegevens wij van jou hebben en wat wij daarmee doen.
- Je hebt het recht verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen.
- Je hebt het recht je toestemming in te trekken.
- Je kunt bezwaar maken tegen (een bepaald) gebruik.

Je kunt genoemde rechten uitoefenen door een email te sturen naar info@sportbitmanager.nl. De gevraagde gegevens zullen wij op vertoon van een geldig legitimatie in de gym aan u laten zien. Eventuele identificatie verificatie kan onderdeel zijn van de procedure.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kun je contact opnemen met de supportdesk; info@sportbitmanager.nl

Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de dienst van SportBit Manager wijzigt, moet ook de privacyverklaring aangepast worden. Wij SportBit Manager en Gym Zuyd behouden ons het recht voor om de privacyverklaring aan te passen en te wijzigen.

Neem als je een vraag hebt contact met ons op via admin@gymzuyd.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 oktober 2019

Ben jij klaar om super fit te worden?
Bel of stuur een bericht via whatsapp voor een proefles
VRaag een gratis proefles aan